Tarama Etiketi

ebced hesabı

Tarih düşürme sanatı: Ebced

Arap alfabesindeki her harfe atfedilen bir sayısal değer vardır. Ebced hesabında esas olan; bir kelime veya cümleyi teşkil eden harflerin toplam rakam değerinin, anlatılmak istenen hadisenin tarihine denk düşmesidir. Dolayısıyla bu yöntem,…
error: Tüm içerik teliflidir. Kopyalanması yasaktır.