Hep zikrinle yaşat bizi Allah’ım!

0 440

Allah’ım, hep zikrinle yaşayıp gafletten uzak kalarak Seni sürekli yâd etme, nimetlerin karşısında Sana karşı şükür hisleriyle dopdolu olma ve hakkıyla kullukta bulunup ibadetleri en güzel şekilde yerine getirme hususlarında bize yardım et Allah’ım.

Allah’ım, Sen’den hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği dileriz, lütfeyle Allah’ım.

Bizi Cehennem ateşinden uzak tut Allah’ım,

Bizi halas eyle Allah’ım, bizi koru Allah’ım.

Bize af ve afiyet lütfeyle Allah’ım.

Ebrâr diye bilinen iyi ve hayırlı kullarınla beraber bizi de Cennet’ine dâhil eyle Allah’ım.

Affınla imdat ve himaye buyur bize ey Mucîr Allah’ım.

Fazlınla bağışla bizi ey Gaffâr Rabbim.

Bu şerefli ve mübarek isimlerin hürmetine, latîf ve celîl sıfatların hatırına Sen’den Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun mübarek aile fertlerine salât ve selam etmeni diliyoruz.

Bu makbul olduğuna inandığımız duaya şu talebimizi de ekliyoruz Allah’ım: Bizi nefis ve şeytanın şerrinden, cin ve insin şerrinden, bidat, dalalet, ilhad ve tuğyana düşmekten muhafaza buyur Allah’ım.

Hayatın her biriminden olup bize karşı düşmanca davranan kimselerin komplolarından, tuzaklarından, hıyanetlerinden, fitnelerinden, kinlerinden ve hasetlerinden bizi koru Allah’ım, bizi uzak tut Allah’ım, bizi muhafaza buyur Allah’ım.

Düşmanlığa kilitlenmiş o şerirleri hayal kırıklığıyla kederli, eli boş kalıp hüsrana düşmüş, fiyasko yaşamış, perişan, hücumları akim kalıp püskürtülmüş, kovulup uzaklaştırılmış, kahra uğrayıp yara bere içinde kalmış, bozguna uğramış, yıkılıp batmış ve hezimet yaşayıp sönüp gitmiş hale koy Allah’ım!

Ya Rahmân, ya Rahîm, ya Zelcelâli ve’l-ikrâm! Zat’ın, azametin, ululuğun, Ulûhiyetin, Rubûbiyetin hakkı için.. Sıfât-ı Sübhâniye’n hatırı ve şefaati için.. Esmâ-i Hüsnâ’n hürmeti ve şefaati için.. İsm-i A’zam’ın hürmeti ve şefaati için..

Hazreti Muhammed Mustafa’nın hürmeti ve şefaati için.. seçkinlerden seçkin ve en hayırlı kulların enbiya/evliya hürmeti ve şefaati için duamızı kabul buyur Allah’ım.

Efendimiz Hazreti Muhammed’e, ailesine ve ashâbına salât ü selam ederek diliyor, dileniyoruz, lütfeyle Allah’ım!

Haber Bültenimize Abone Olun
Haber bülteni aboneliğini istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
error: Tüm içerik teliflidir. Kopyalanması yasaktır.