Has kullar

0 829

Kur’an, Furkan Sûresi’nin son kısmında Rahman’ı tanımadıklarını söyleyen müşriklerin küstahça sözlerine yer veriyor. Bu edepsiz güruhun işi daha da ileriye götürerek “Rahman da nedir ki?” sorusuyla hezeyanlarını dillendirdiklerini anlatıyor.

Onların bu küstahlık ve ukalalıklarına Kur’an öncelikle Yüce Allah’ın azametine ve kudretine vurgu yaparak cevap veriyor. Allah Teâlâ’nın her türlü noksan sıfatlardan uzak oluşundan, yüceliğinden, yarattığı kâinatın görkeminden ve bu muhteşem kâinat kitabında O’nu hatırlatan göz kamaştırıcı ayetlerden bahsediyor. (Furkan-61)

Hemen ardından ise Allah Teâlâ, kendini müşriklere ve bütün insanlara “has kulları” üzerinden anlatıyor. Has kulların sıfatlarını, hususiyetlerini, onlara yakışan ve yakışmayan tavırları bir bir ele alarak adeta “Rahman’ı has kulları üzerinden tanıyın, O’nun Rahmaniyetinin en büyük delillerinden biri de has kullarının kıvamıdır” diyor.

Hazreti Rahman has kullarının ilk özelliği olarak tevazu, mahviyet ve yüzü yerde olmayı nazara veriyor. Has kullar, yeryüzünde ağırbaşlı olarak yürürler, yürürken kendilerini zorlamazlar ve her türlü sun’ilikten uzak dururlar. Tavırlarında samimiyet ve hasbîlik nümayandır. Ne kibirlenirler, ne böbürlenirler. Burunları havada değildir; kabara kabara veya şişerek yürümezler. Çünkü insanın bütün davranışları gibi yürümesi de kişiliğinin ve karakterinin göstergesidir. Kararlı ve ciddi bir ruh, bu özelliklerini sahibinin yürüyüşüne de yansıtır. Bu ruhun dışa vuran her davranışında saygınlık, rahatlık, ciddiyet, güçlülük ve kararlılık göze çarpar.

Tevazudan kasıt asla miskinlik, pısırıklık ve acizlik değildir.
Rahman’ın has kulları ciddiyet, vakar ve sahip oldukları dava düşüncesinin tesiriyle, ahmakların hamakatleriyle ve kendini bilmezlerin beyinsizlikleriyle meşgul olmazlar. Akıllarını ve vakitlerini o tarz seviyesiz insanlarla tartışarak, onlarla kavga ederek zayi etmezler. “Böyle seviyesizler onlara sataşıp tahrik etmek istediklerinde onlara mülayemetle karşılık verir ve ‘selâm’ der geçerler.” (Furkan-63)

Bu, Rahman’ın has kullarının gündüz insanlarla beraber oldukları halleridir. “Geceleri ise onların hali Rabb’leri huzurunda kıyam ve secdeden ibarettir.” (Furkan-64) Kur’an burada bize bir “has kul” profili çiziyor. Bu insanlar, herkes uykudayken tatlı ve rahat uykularını terk edip Rabb’lerine yöneliyorlar; sadece O’nun huzurunda el pençe divan duruyor, yüz yere sürüyor ve hallerini Kudreti Sonsuz’a arz ediyorlar. Başkalarının önünde eğilmedikleri için, içlerini O’na döküyorlar. Bu iç dökmelerin en önemli noktasını ise onların Cehennem’e dair endişeleri oluşturuyor.

Onlar geceler boyu Rabb’lerine secde etmelerine, huzurunda kıyam durmalarına güvenmiyorlar. Kalpleri haşyetle tir tir bir halde “Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden ırak eyle çünkü onun azabı hiç bitmeyen bir azaptır. Orası ne korkunç bir konaklama yeridir.” (Furkan-65) niyazıyla inliyorlar.

Kur’an, has kulların savurganlıktan ve cimrilikten uzak durduklarını da söyledikten sonra onları bekleyen muhtemel tehlikeleri de nazara veriyor. Devamındaki ayetlerde şirke düşmek, haksız yere cana kıymak ve zina etmek önemli kayma noktaları olarak zikrediliyor. (Furkan-68) Bu üç özellik Allah’ın has kullarına yakışır onurlu bir hayat ile ucuz, çirkin ve hayvandan da aşağı bir hayat arasındaki en önemli farktır.

Gizli-açık her türlü şirkten ve şirk şaibesinden uzak durmak, sürekli tevhid soluklamak “has kul” olarak kalmanın önemli vesilelerindendir. Bir cana kıymanın, bütün insanlara kıymak kadar ağır bir vebal olduğunu bilmek de öyledir. Zina ve iffetsizlik ise insanı baş aşağı götürebilecek ve sürekli teyakkuz gerektiren önemli bir kayma noktasıdır. İnsanı esfel-i sâfilîne düşürüp sahip olduğu bütün haysiyeti ve onuru kaybettirecek bir şeytan silahıdır.

Bu vartalardan kendini koruyamayıp düşenler ise “has kul” iken yere çakılmalarının cezası olarak başkalarına nispetle ahirette kat kat azaba ve cehennemliklerin bile alaycı ve aşağılayıcı bakışlarına müstehak olacaklardır. (Furkan-69) Yeniden toparlanıp halini ıslah edenlere ise Rahmet kapısı kıyamete kadar açıktır.

Haber Bültenimize Abone Olun
Haber bülteni aboneliğini istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
error: Tüm içerik teliflidir. Kopyalanması yasaktır.