Hannane ağacı ve Üç Ders-i Muhabbet

0 2.059

Kim Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) ahlakı ile ahlaklanır, onun dinini kılı kırk yararcasına yaşar, Efendimiz’in adını güneşin doğup battığı her yere ulaştırmayı gaye edinirse hurma direğini lerzeye getiren dert ona açılır, aşk-ı Muhammedi onun bağrında gelişip boy atar.

Mescid-i Nebevî’de henüz minber-i şerif yoktu. Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm hutbe okurken “Hannâne direği” denilen, hurma ağacından kuru bir direğe dayanıyordu.

Minber-i şerif yapıldığı vakit, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm minbere çıkıp hutbeye başladı. Hurma direği iniltiler çıkararak ağladı; bütün cemaat işitti.

Resul-i Ekrem elini direğinin üzerine koyup, “İstersen,” dedi, “Seni eski yerine nakledeyim. Orada kök salar, büyüyüp gelişirsin, yaprakların tazelenir ve defalarca meyve verirsin. Eğer cenneti istersen seni cennette dikeyim; orada meyvelerinden Allah’ın sevgili kulları yer.” Hurma direği, baki yurdu fani dünyaya tercih etti.

HASAN BASRİ HAZRETLERİ’NİN DERSİ: MUHABBET MEYİL VE İŞTİYAKTIR

Hasan-ı Basri Hazretleri, bu hadiseyi talebelerine ders verdiğinde ağlar ve “Ağaç, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma meyil ve iştiyak gösteriyor. Sizler daha ziyade iştiyaka, meyle müstehaksınız.” der.

Hasan Basri Hazretleri’nin talebelerinin şahsında bize verdiği ders, muhabbetin kâinatın varlık sebebi olduğudur.

Muhabbet, cemale ve kemale karşı meyildir. O meyil iştiyakı, o iştiyak faaliyeti ve o faaliyet de lezzeti netice verir. O lezzet muhabbeti artırır, meyli ve iştiyakı şiddetlendirir. Böylece ucu sonsuza ulaşan “aşk helezonu” teşekkül eder.
Herkes de derecesine göre nasiplenir.

İlk hareketi sağlayan iradenin hakkı verilmez, Efendimiz’e (aleyhissalâtü vesselâm) o meyil ve iştiyak duyulmazsa insan bu hayır dairenin içine giremediği için tüm varlık âleminin gerisinde kalır.

HAZRETİ MEVLÂNA’NIN DERSİ: MUHABBET YOLDUR

Hazreti Mevlânâ, aşkın diliyle hadiseyi öyküledikten sonra, “Mustafa (aleyhissalâtü vesselâm), gönlümüzü yol etmez, gönlümüzde olmaz, gönlümüze dayanmazsa, feryat etsek de, Hannâne direğine dönsek yeridir.” der.
Hazreti Mevlânâ’nın işaret ettiği de, aşk-ı Muhammedî’nin (aleyhissalâtü vesselâm) insan olma imkânlarını açığa çıkardığıdır. Atomun bağrında saklanan enerji gibidir, varlığın bağrında sakladığı o müthiş aşk. Aktif hale gelirse ölüyü diri kılar, diriye şuur katar, şuur sahibini miraca taşır.

Madem ki Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) İlahî kemal ve cemalin mücella ayinesidir, aşk kuvvesi gerçek mahiyeti ile onunla fiile çıkıp aşikâr olur.

Onun sevgisi câna cân, gönle dayanak olur.

Hannane direğini Cennete taşıyan aşk, bize yol olmazsa, kalbin istidadını heder etmiş oluruz.
Asıl feryat figan o zaman kopar.

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ’NİN DERSİ: MUHABBET İTAATTİR

Bediüzzaman, Hasan Basri ve Mevlâna Hazretlerinin verdiği dersi hakikatin diline tercüme eder: “Biz de deriz ki, Efendimiz’e (aleyhissalâtü vesselâm) iştiyak ve meyil ve muhabbet, onun sünnet-i seniyyesine ve şeriat-ı garrâsına ittibâ iledir.”

Sevgi, tek başına hislerle tanımlanacak kadar subjektif, ölçülemeyecek kadar soyut, kelimelerle köpürtülecek kadar belirsiz bir anlam değildir hakikatin dilinde. Muhabbetullah gibi muhabbet-i Nebî de bir marifetin neticesidir. Ciddi bir irade cehdi, tefekkür, itaat ve sadakat gerektirir.
“Beni kendi nefsinizden artık sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız!” hükmü muhabbet-i Nebeviye’yi imanın şartı haline getirir.

Aşk dersini Hannane direğinden alan bir mümin, bütün mevcudatla aynı dersi takrir eder.

Kim Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) ahlakı ile ahlaklanır, onun dinini kılı kırk yararcasına yaşar, Efendimiz’in adını güneşin doğup battığı her yere ulaştırmayı gaye edinirse hurma direğini lerzeye getiren dert ona açılır, aşk-ı Muhammedi onun bağrında gelişip boy atar.

Kuru bir direğe bile hayat veren o muhabbet, ölü duyguların dirilmesi, hasta gönüllerin şifa bulması için ümid olur.

Sanıyorum, Cennette o muhteşem Hannane ağacının meyvelerini tadacaklar da, sevgiyi “peygamber yolu” gören ve kendilerine rehber yapıp yürüyenler olacaktır.

Haber Bültenimize Abone Olun
Haber bülteni aboneliğini istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
error: Tüm içerik teliflidir. Kopyalanması yasaktır.