Takvim Yaprağı Kategorisi Haberleri

Takvim Yaprağı

Aile bireylerine adaletli davranırdı

Hz. Ali şöyle anlatır: “Bir gün Allah Resûlü bizi ziyarete gelmişti. O gece bizde kaldı. Hasan ve Hüseyin uyuyorlardı. Hasan uyandı ve su istedi. Allah Resûlü, hemen kalkarak, su kabından su aldı. Hasan’a vermek için getirmişti ki, o sırada…

Hicret önceki günahları temizler

Herkes için imandaki derecesinin ortaya çıkarılması için imtihanlar kaçınılmazdır. Belki de bu imtihanların en zoru, ama aynı zamanda en kârlısı hicret etmektir. Kur’ân-ı Kerim’de şartlar gerektirdiğinde hicret ederek vatanını ve…

Hedeflerimize sadık mıyız?

Hayal, Allah’ın (celle celâlühu) insanlara verdiği en büyük lütuflardan biridir. İnsan, kendisinde bulunan bu çok değerli duyguyu, şahsi ve içtimai hayatı adına çok iyi değerlendirmeli ve büyük şeyleri gaye-i hayal haline getirmelidir.…

Edep Ya Hû

HAZIRLAYAN: CAFER CAN 17 yüzyılın büyük divan şairlerinden Nâbî’nin hayatındaki önemli hadiselerden biri onun hac yolculuğudur. Rivayete göre, Nâbî devlet ricaliyle beraber Hac için yola çıkar. Haftalar süren yolculuğun sonunda, kâfile…

Bir Ayet Bir Hadis

AYET “Ey iman edenler! Oruç sizden evvelki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ta ki günahtan sakınıp takvaya eresiniz.” (Bakara, 2/183) HADİS “Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki oradan sadece oruç…

İftar Duası

“Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü. Ve savmelğadi min şehr-i Ramazâne neveytü fağfîrli mâ kaddemtü vemâ ahhartü.” Ma’nâsı: “Ey Allah’ım, senin rızân için oruç tuttum, sana imân ettim, sana…

Sizin Orucunuz Hangisi?

Her ibadetin olduğu gibi orucun da kabuğu ve özü vardır. İsteyen kabukla yetinip öze inmez. Dileyen de ibadetin hakikat ve özüne ulaşmaya gayret eder. Avamın Orucu İnsanın imsak ile iftar vakti arasında yeme, içme ve cinsel münasebetten…
error: Tüm içerik teliflidir. Kopyalanması yasaktır.