Dini Hayatımız Kategorisi Haberleri

Dini Hayatımız

Mali iffet!

İffet; Arapça asıllı, anlamı geniş bir kelime. Türkçede bu anlamlardan birisi iffetle özdeşleştirilmiş; cinsi arzulara karşı ölçülü olma, aşırı istekleri bastırıp dinin ve aklın kontrolü altına alma, namuslu olma iffetin akla gelen tek…

Kur’ân’a bakarak namaz kılınabilir mi?

HAZIRLAYAN: CAFER CAN Namazda kıraatin Kur'an-ı Kerim'e bakılarak yapılmasında mezhepler arasında farklı görüşler vardır. İmam Şafii, Ahmed b. Hanbel, İmam Malik ve Hanefi mezhebinden İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf'a göre özellikle…

Tarih düşürme sanatı: Ebced

Arap alfabesindeki her harfe atfedilen bir sayısal değer vardır. Ebced hesabında esas olan; bir kelime veya cümleyi teşkil eden harflerin toplam rakam değerinin, anlatılmak istenen hadisenin tarihine denk düşmesidir. Dolayısıyla bu yöntem,…

Bu da geçer YA HÛ…

Rivayete göre, Sultan Mahmud bir gün vezirlerini toplayıp, kendisi için farklı bir yüzük yapılmasını ister... “Bana öyle bir yüzük yaptırın ki ona her baktığımda, hüzünlüysem umudumu tazelesin, neşeliysem rehavete kapılmamam gerektiğini…

Hep zikrinle yaşat bizi Allah’ım!

Allah’ım, hep zikrinle yaşayıp gafletten uzak kalarak Seni sürekli yâd etme, nimetlerin karşısında Sana karşı şükür hisleriyle dopdolu olma ve hakkıyla kullukta bulunup ibadetleri en güzel şekilde yerine getirme hususlarında bize yardım et…

Hizmetin Hacerlerine örnek bir rehber

Firavunun sarayında bir cariye. Hazreti İbrahim (as) ve Hz. Sara annemizin Mısır’a yaptıkları tebliğ yolculuğunda Firavun tarafından Sara annemizin hizmetine verilen Habeşistan asıllı tevazu abidesi. Ömrü çilelerle örgülenmiş ama buna…
error: Tüm içerik teliflidir. Kopyalanması yasaktır.