Cennetle müjdelenen dört hanım

0 1.088

Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) bir gün yere dört çizgi çizer ve bunun ne anlama geldiğini şöyle anlatır sahabilerine, “Cennet ehlinin en faziletli kadınları: Hatice binti Huveylid, Fâtıma binti Muhammed, firavunun hanımı Âsiye binti Müzâhim ve Meryem binti İmrân’dır.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 6/68)

Efendiler Efendisi (sas), bu dört hanımı nazara vermiş ve onların cennet kadınlarının sultanları olacağını beyan etmiştir. Şimdi bu müstesna insanları kısaca tanımaya çalışalım.

İLK İMAN EDEN İNSAN: HZ. HATİCE

Hazreti Hatice, Efendimizin ilk eşidir. Peygamberimize hem çok iyi bir eş hem de dava arkadaşı olmuştur. Allah Resûlü’ne (sas) ilk inanan Hatice annemiz olmuş ve kendisine hem maddi hem de manevi açıdan kucak açmıştır.

O gün için Mekke’nin zenginlerinden biri olan ve civardaki ülkelere ticaret kervanları gönderecek kadar kudretli olan annemiz, Müslüman olduktan sonra her şeyiyle Efendimize (sas) teslim olmuş ve varını yoğunu Allah yolunda feda etmiştir. Peygamberimiz de (sas) ona karşı çok vefalı davranmış ve ömrü boyunca her vesileyle eşine ve onun akrabalarına kıymet vermiştir. Allah da Hatice annemizi daha dünyada iken cennetle müjdelemiştir.

EHL-İ BEYTİN ANNESİ: HZ. FÂTIMA

Peygamberimizin en küçük kızı olan Hz. Fâtıma, Allah Resûlü’nün (sas) vefatından sonra geride kalan tek çocuğudur. O da yaklaşık 6 ay sonra vefat etmiştir. Hicretin ikinci yılında Hz. Ali ile evlenmiştir. Efendimizin nesli Hz. Fâtıma’nın çocukları vasıtasıyla devam etmiş ve kıyamete kadar gelecek seyyid ve şerifler bu tertemiz ve saf menbadan devam etmiştir.
Resûlullah’ın (sas) terbiyesiyle yetişen Hz. Fâtıma, O’nun (sas) hem hayâ ve edep gibi özelliklerine, hem de konuşma tarzından yürüyüşüne kadar birçok vasfına sahip oldu. Babasının uygun gördüğü hayat tarzını benimseyerek O’nun (sas) gibi sade yaşadı.

FİRAVUNUN EŞİ: ÂSİYE BİNTİ MÜZÂHİM

Hem Kur’ân’da hem de hadislerde anlatılan bu kutlu kadını Kur’ân şöyle anlatır: “İman edenlere ise Allah, Firavunun eşini misal getirir. O vakit bu hatun şöyle niyaz etmişti: “Ya Rabbî! Sen kendi nezdinde, cennette benim için bir konak yaptır, beni Firavundan ve onun kötü işinden kurtar, beni bu zalimler gürûhundan halas eyle!” (Tahrîm, 66/11)

Nil nehrine bırakılan Hz. Musa’yı gördüğünde, onun sarayda büyütülmesini ve evlat edinilmesi fikrini dillendiren bu baş yüce hanım, Firavunun sahte ilahlığına karşı çıkmış eşinden gördüğü eza ve cefa yüzünden hayatını şehadetle noktalamıştır.

İFFET ABİDESİ BİR HANIM: HZ. MERYEM

Hz. İsa’nın annesi olan Hz. Meryem, İslâm’da üstün nitelikleri sebebiyle yü¬celtilen, iffet ve itaat simgesi bir şahsiyet olarak kabul edilir. Kur’ân’da ismiyle anılan tek kadın olan Hz. Meryem’in adı Yüce Kitabımızda, otuz dört yer¬de geçer. Ayrıca Kur’ân’ın on doku¬zuncu suresi bu isimle anılır.

Kur’ân’da ve hadislerde en çok övülen kadınların başında gelen Hz. Meryem if¬fet, ismet ve takva gibi faziletleri kendin¬de toplamış bir şahsiyettir. Hz. Meryem bedenî ve ruhî saflığı, kendini Allah’a ibadete adaması, iffet ve namu¬sunu koruması sebebiyle “Betûl” olarak adlandırılır.

O, daha annesinin karnında iken Allah’a adanmış ve çocuk yaşından itibaren mabette kendini Rabbine ibadete vermiş, günahlardan uzak gül gibi yetişmiş bir kadındır. Bir peygamber anasıdır.

Rabbimiz dört annemizin de hayatlarıyla bizlere vermiş oldukları dersleri hakkıyla anlamayı nasip eylesin.

Haber Bültenimize Abone Olun
Haber bülteni aboneliğini istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
error: Tüm içerik teliflidir. Kopyalanması yasaktır.