İffet bir kız ismi değildir

İffet kelimesinde dişil bir çağrışım var. Bunun bir sebebi, gelenekçi toplumun ar, namus ve iffete ait sıfatları öncelikle kadına yüklemesidir. Konu namus olduğunda, aynı hataya verilen tepki cinsiyete göre değişir. Erkekse ‘erkek adam…

Bir adım at! Gör koşacaksın…

Kâinatın halifesidir insan. Bütün zerrelerin hareket ettiği yerde koşmalı, koşamıyorsa yürümeli, yürüyemiyorsa kımıldamalı ama asla durağanlığa teslim olmamalı. Nisyana mahkûm olmayan insan, rahatlıktan mutlu olmaz, tembellikten zevk…

Gelişim basamakları ve Ramazan

Kâinatta pekçok olay aşamalı olarak cereyan eder. Tohumun meyveye, gençliğin ihtiyarlığa inkılabı, embriyo safhaları ve mevsim sayfaları bunlara örnektir. Bu tekâmül prensibi, çocuk eğitiminde de temel bir düsturdur. Bebeğin beslenmesi…

Entegrasyona Engel Duygular

Bakara Sûresi 286. ayette, "Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez.” der. Peki, insanı ezen, iflahini kesen nefesini tüketen, gözyaşını ceyhun eden, gece kabuslar gördüren, bazen intiharı düşündüren nedir? Dert…
error: Tüm içerik teliflidir. Kopyalanması yasaktır.