Oruç da bizi tutsun

Oruç, kulun Allah nezdinde liyakat kazanması adına bir fırsat, Cennet’e ehil hale gelmesi adına bir imkân, Cemâlullah’ı müşahede etmek için gerekli olan kıvamı elde etme yolunda çok önemli bir nimettir. Süleyman Sargın

Secde ne büyük imkân!

Secde abd ile Ma’bud arasında, içine hiçbir şeyin sızamadığı/sızmaması gereken dupduru bir konuşmadır. Kimsenin bilmediği sırlarını, başkasına açmaktan korktuğu günahlarını, mahcup olmaktan endişe ettiği kusurlarını sadece O’na açtığı bir…

Bu dönem dua dönemi

 Bugünlerde yaşanan zulümlere, mağduriyetlere, haksızlıklara karşı kanunlar ve meşruiyet çerçevesinde mücadele etmek, zulmü her yere ve herkese duyurmak, mazlumların, mağdurların kurtulmaları için mümkün olan bütün meşru yolları kullanmak…

Has kullar

Kur’an, Furkan Sûresi’nin son kısmında Rahman’ı tanımadıklarını söyleyen müşriklerin küstahça sözlerine yer veriyor. Bu edepsiz güruhun işi daha da ileriye götürerek “Rahman da nedir ki?” sorusuyla hezeyanlarını dillendirdiklerini…

Küçük kıssadan büyük hisse

Kehf Suresi’ni daha çok Ashab-ı Kehf, Musa-Hızır (as) ve Zülkarneyn kıssaları vesilesiyle biliyoruz. Ancak surede Ashab-ı Kehf’in hemen ardından gelen küçük bir kıssa var ki, verdiği mesajlar ve yaptığı tevhid vurgusu itibariyle en az diğer…

Kırın ülfetin zincirlerini!

Önemli ve değerli şeyleri kanıksayıp sıradan görme olarak adlandırabileceğimiz ülfet, şeytanın elindeki en etkili silahlardan biridir. Ülfet, güzelliklerden istifadenin önündeki en büyük engellerden olup, yüzeyselliğin, gerçeklere kapalı…

Var Mı Böyle Bir Amelimiz?

Muteber hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Nebiler Serveri (sallallahu aleyhi ve sellem) geçmiş dönemlere ait şöyle bir kıssa anlatır: “Sizden önceki topluluklardan birinde üç arkadaş bir yolculuğa çıkarlar. Akşam olunca istirahat…
error: Tüm içerik teliflidir. Kopyalanması yasaktır.