Mali iffet!

İffet; Arapça asıllı, anlamı geniş bir kelime. Türkçede bu anlamlardan birisi iffetle özdeşleştirilmiş; cinsi arzulara karşı ölçülü olma, aşırı istekleri bastırıp dinin ve aklın kontrolü altına alma, namuslu olma iffetin akla gelen tek…

Her işittiğine inanma her duyduğunu yayma!

Hicretin 2. yılında İslam’ın şartlarından zekât farz kılınmıştı. Medine’deki Müslümanlar zekâtlarını kendileri bizzat verebiliyordu. Dışarıdakilere ise, zekâtlarını toplayıp Medine’ye getirmek üzere özel görevli şahıslar gidiyordu.…

İbrahimî bir gelenek: Kurban

Peygamberler babası Hazreti İbrahim, Kur’ân’ın ifadesiyle, biz Müslümanlar için önemli bir örnektir. Cenab-ı Hak, “İbrahim ve onunla beraber olup içinde yaşadıkları toplumdaki yanlışlara karşı tavır alanlar sizin için takip edilmesi gereken…

İ’tikâf: En Değerli Yalnızlık

OSMAN KARYAĞDI İ’tikâf, geçmişi çok eskilere dayanan bir ibadettir. Allah Resûlü (sas) i’tikâf ibadetini “ihyâ” etmiş, bu konuda Müslümanlara fiilî olarak rehberlik yapmıştır. Bir fıkıh terimi olarak i’tikâf, “Mescid veya mescid hükmündeki…
error: Tüm içerik teliflidir. Kopyalanması yasaktır.