Kur’ân’a bakarak namaz kılınabilir mi?

HAZIRLAYAN: CAFER CAN Namazda kıraatin Kur'an-ı Kerim'e bakılarak yapılmasında mezhepler arasında farklı görüşler vardır. İmam Şafii, Ahmed b. Hanbel, İmam Malik ve Hanefi mezhebinden İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf'a göre özellikle…

Tarih düşürme sanatı: Ebced

Arap alfabesindeki her harfe atfedilen bir sayısal değer vardır. Ebced hesabında esas olan; bir kelime veya cümleyi teşkil eden harflerin toplam rakam değerinin, anlatılmak istenen hadisenin tarihine denk düşmesidir. Dolayısıyla bu yöntem,…

Bu da geçer YA HÛ…

Rivayete göre, Sultan Mahmud bir gün vezirlerini toplayıp, kendisi için farklı bir yüzük yapılmasını ister... “Bana öyle bir yüzük yaptırın ki ona her baktığımda, hüzünlüysem umudumu tazelesin, neşeliysem rehavete kapılmamam gerektiğini…

Duada eller nasıl tutulmalı?

Her ibadetin olduğu gibi duanın da usûl ve âdâbı vardır. Ellerin birleştirilmeden, avuç içini yukarıya doğru açıp göğüs hizasına kadar kaldırılarak dua edilmesi en yaygın olan dua şeklidir. Bununla beraber Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in…

Aile bireylerine adaletli davranırdı

Hz. Ali şöyle anlatır: “Bir gün Allah Resûlü bizi ziyarete gelmişti. O gece bizde kaldı. Hasan ve Hüseyin uyuyorlardı. Hasan uyandı ve su istedi. Allah Resûlü, hemen kalkarak, su kabından su aldı. Hasan’a vermek için getirmişti ki, o sırada…

Hicret önceki günahları temizler

Herkes için imandaki derecesinin ortaya çıkarılması için imtihanlar kaçınılmazdır. Belki de bu imtihanların en zoru, ama aynı zamanda en kârlısı hicret etmektir. Kur’ân-ı Kerim’de şartlar gerektirdiğinde hicret ederek vatanını ve…
error: Tüm içerik teliflidir. Kopyalanması yasaktır.