Tarama Kategorisi

Aile

Bebeğim sarılık oldu!

Dr. Anne Kana rengini veren ve oksijen taşıyan yapılara hemoglobin denir. Hemoglobin kırmızı kan hücrelerinin (alyuvarların) ana yapısını oluşturan maddedir. Alyuvarların vücuttaki ömrü yaklaşık 120 gündür. 120 gün sonrasında…

Ders çalışma ortamı nasıl olmalıdır?

: Bir ö€rencinin okuldaki baflar›s›n› belirleyen en önemli konu, çal›flma alan›n›n ders çal›flmaya müsait olmas›d›r. Bu alan›n uygunlu€u, derse ayr›lan sürenin çok daha verimli geçmesi anlam›na gelir. Bu sebeple ö€renci veya ailelerin…

İyi bir baba mısınız?

Baba, ailenin toplumla ilişkilerini kuran adeta bir köprü konumundadır. Bu sebeple baba, çocuğun sosyal gelişiminde ve özgüven kazanmasında önemli rol oynar. Babasından yeteri kadar sevgi ve ilgi gören çocuğun kendisi ile barışık, okulda…
error: Tüm içerik teliflidir. Kopyalanması yasaktır.