Çocuk Kategorisi Haberleri

Çocuk

Kızım artık bir ergen!

: 12-13 yaşları, özellikle kız çocuğu sahibi anne-babalar ve kızları için ayrı bir önem taşır. Bu yaş- larda erkek çocuğu sahibi olan ebeveynler hâlâ bir “çocuğa” sahip olmanın sükunetini yaşarken, kız evlat sahibi anne ve babalar ergenlik…

Bebeğim sarılık oldu!

Dr. Anne Kana rengini veren ve oksijen taşıyan yapılara hemoglobin denir. Hemoglobin kırmızı kan hücrelerinin (alyuvarların) ana yapısını oluşturan maddedir. Alyuvarların vücuttaki ömrü yaklaşık 120 gündür. 120 gün sonrasında…

Ders çalışma ortamı nasıl olmalıdır?

: Bir ö€rencinin okuldaki baflar›s›n› belirleyen en önemli konu, çal›flma alan›n›n ders çal›flmaya müsait olmas›d›r. Bu alan›n uygunlu€u, derse ayr›lan sürenin çok daha verimli geçmesi anlam›na gelir. Bu sebeple ö€renci veya ailelerin…

Eğlenceli renkli işler

FATMA GÜNAYDIN ODABAŞI | ÇOCUK GELİŞİM UZMANI Çocuklara renkleri eğlenceli bir şekilde öğretmek ister misiniz? O halde renkli sular ve oyun hamurları, onların hem minik parmaklarını güçlendirecek hem de onlara eğlenceli zamanlar yaşatacak.…
error: Tüm içerik teliflidir. Kopyalanması yasaktır.